ABOUT US

The Friends of the National Youth Orchestra of Wales

Registered Charity No. 1,053,788

The Friends of the National Youth Orchestra of Wales was formed nearly twenty years ago to provide support for the orchestra and a network for past members to keep in touch both with the orchestra and with each other. Every year the Friends give bursaries to orchestra members who would otherwise be unable to attend the summer course and also give a prize to the most promising string player. In 2011 it was decided that the prize would be renamed and in future it will be known as The Irwyn Walters Award, in honour of the man who founded the NYOW sixty five years ago. We assist with the hire and purchase of music and present new members with a shoulder bag printed with the NYOW logo. We would like to invite you to join the Friends. As well as the knowledge that you are providing financial support to the oldest youth orchestra in the world, there are other benefits, they include two informative Newsletters a year and a reduced price ticket to a NYOW concert. If you would like to become a member of the Friends please complete the form on the ‘contact’ page of this site.

AMDANOM NI

Ffurfiwyd Ffrindiau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Registered Charity No. 1,053,788

Ffurfiwyd Ffrindiau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oddeutu ugain mlynedd yn ôl er mwyn darparu cefnogaeth i’r gerddorfa a rhwydwaith ar gyfer aelodau’r gorffennol er mwyn iddynt gadw cysylltiad gyda’r gerddorfa a chyda’i gilydd. Bob blwyddyn mae’r Ffrindiau yn rhoddi bwrsariaethau i aelodau’r gerddorfa na fedrant fynychu cwrs yr haf heb gymorth. Maent hefyd yn rhoi gwobr i’r chwaraewr llinynnol mwyaf addawol. Yn 2011 penderfynwyd y byddai’r wobr honno yn cael ei hailenwi yn Wobr Irwyn Walters, er cof am y dyn a sefydlodd CGIC chwedeg pum mlynedd yn ôl. Rydym ni’n helpu gyda llogi a phryniant cerddoriaeth ac rydym yn cyflwyno bag ysgwydd wedi’i brintio â logo’r CGIC i aelodau newydd. Hoffwn eich gwahodd i ymuno â’r Ffrindiau. Mae yna fuddion eraill yn ogystal â gwybod eich bod yn darparu cymorth ariannol i gerddorfa ieuenctid hynaf y byd. Mae’r rhain yn cynnwys dau gylchlythyr bob blwyddyn a thocyn am bris gostyngedig i gyngerdd CGIC. Pe hoffech fod yn aelod o’r Ffrindiau, mae yna ffurflen ymaelodi ar eich cyfer ar y wefan.