© 2014  Friends of the NASH. Site design: PS Multimedia

  • w-facebook
  • w-youtube

NEWS

It is with very great sadness that we have to announce the death of Jeff LLoyd, former Chairman of the Friends of NYOW.

Jeff was very supportive of the Friends and of music throughout Wales. He will be greatly missed by his many friends, past colleagues and fellow musicians. Our thoughts are with his family at this sad time. 

 

Jeff's funeral is at 11:30am on Friday the 20th of March at Coychurch Crematorium Bridgend,.

Mae'n ddrwg iawn gennym gyhoeddi marwolaeth Jeff LLoyd, cyn Gadeirydd Cyfeillion CCIC. Bu Jeff yn gefnogol iawn o'r Cyfeillion ac o gerddoriaeth drwy Gymru. Bydd colled fawr ar ei ôl, a'i holl ffrindiau, cyn gydweithwyr a chyd-gerddorion yn gweld ei golli. Rydyn ni'n cydymdeimlo gyda'i deulu ar y adeg trist hwn

Brian - NYOW concert , St. David's hall 2018